คำศัพท์ : afar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
afar (อะฟา-)

ที่ไกล