คำศัพท์ : aeon

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aeon (อี-อ็อน)

ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี