คำศัพท์ : adit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
adit (แอด-อิท)

อุโมงค์สำหรับลงไปในบ่อแร่