คำศัพท์ : act

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
act (แอ็คท)

พระราชบัญญัติ องก์ละคร

แกล้งทำ

พฤติการณ์

สำแดงอิทธิฤทธิ์