act หมายถึง พระราชบัญญัติ องก์ละคร แกล้งทำ พฤติการณ์ สำแดงอิทธิฤทธิ์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ act แปลว่า พระราชบัญญัติ องก์ละคร แกล้งทำ พฤติการณ์ สำแดงอิทธิฤทธิ์ หมายถึง พระราชบัญญัติ องก์ละคร แกล้งทำ พฤติการณ์ สำแดงอิทธิฤทธิ์ act อ่านว่า (แอ็คท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
act (แอ็คท)

พระราชบัญญัติ องก์ละคร

แกล้งทำ

พฤติการณ์

สำแดงอิทธิฤทธิ์