คำศัพท์ : Zoroastrianism

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zoroastrianism (โสโระแอซ-ทเรียะนิ)

ศาสนาบูชาไฟ