คำศัพท์ : Zoroastrian

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zoroastrian (โสโระแอซ-ทเรียน)

ของศาสนาบูชาไฟ