คำศัพท์ : Zoroaster

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zoroaster (โสโระแอซ-เทอะ)

ผู้ตั้งศาสนาบูชาไฟ