คำศัพท์ : Zollverein

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zollverein (ทโซล-เฟะไรน)

การรวมกันของรัฐต่างๆ ในเยอรมนีในทางศุลกากร