คำศัพท์ : Zolaistic

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zolaistic (โสละอีซ-ทิค)

โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา