คำศัพท์ : Zolaesque

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zolaesque (โสละเอซค-)

โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา