คำศัพท์ : Zionist

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zionist (ไส-อะนิซท)

ผู้สนับสนุนการอพยพยิวไปอยู่ในปาเลสไตน์