คำศัพท์ : Yugoslav

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yugoslav (ยู-โกะซลาฝ-)

ชาวประเทศยู-โกะซลา-เฝียะ