คำศัพท์ : Yucatec

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yucatec (ยูคะเทค-)

ชาวอินเดียนแดงยูคะเทค-