คำศัพท์ : Yorks

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yorks (ยอคซ)

มณฑลยอค-ฌิร