คำศัพท์ : Yorkist

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yorkist (ยอ-คิซท)

ผู้สนับสนุนราชวงศ์ยอร์ค