คำศัพท์ : York

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
York

เมืองยอค ราชวงศ์เยอร์ค