คำศัพท์ : Yemen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yemen

ประเทศ เยม-เอ็น