คำศัพท์ : Yankee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yankee (แยง-คิ)

คริสต์ ภาษาอเมริกัน