คำศัพท์ : Yangtze

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yangtze (ยาง-เสะ)

แม่น้ำแยงซีเกียง