คำศัพท์ : Yalu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yalu

แม่น้ำ ยา-ลื-