คำศัพท์ : Yalta

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yalta

เมือง ยาล-ทะ