คำศัพท์ : Yale

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yale

มหาวิทยาลัย เยล