คำศัพท์ : X rays

(ถูกค้นหาทั้งหมด 235 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
X rays (เอคซ-เรส)

แสงซึ่ง