คำศัพท์ : X

(ถูกค้นหาทั้งหมด 332 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
x (เอ็คซ)

สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้

อำนาจลึกลับ

รูปตัวเอ็คซ

10