คำศัพท์ : Whit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Whit

เลื่อยขนาดใหญ่ กระเบียดนิ้ว