คำศัพท์ : Watt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Watt

เจมสว็อท วัตต์