คำศัพท์ : Wade

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Wade (เวด)

อุตส่าห์อ่าน (หนังสือ) ฝ่า

เวด