คำศัพท์ : WVS

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WVS

เครื่องบิดผ้าให้หมดน้ำ