คำศัพท์ : WHO

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
who (ฮู)

คนไหน ที่

องค์การอนามัยโลก