คำศัพท์ : WATS

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WATS

ล้อซึ่งใช้กำลังน้ำเพื่อทดน้ำ