คำศัพท์ : WAFS

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WAFS (แว็ฟซ)

ยางฝัล-แคะไนท