คำศัพท์ : Volta

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Volta

ฝอล-ทา