คำศัพท์ : Volga

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Volga

แม่น้ำ ฝอล-กะ