คำศัพท์ : Virgo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Virgo (เฝอ-โก)

หมู่ดาวหมู่หนึ่ง ราศีกันย์