คำศัพท์ : Venus

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Venus

หญิงงาม ความรัก

ฝี-นัซ

ดาวประกายพรึก