คำศัพท์ : Vega

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vega (ฝี-กะ)

ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ