คำศัพท์ : Vedic

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vedic (เฝ-ดิค)

เกี่ยวกับคัมภีร์เวท