คำศัพท์ : Veda

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Veda (เฝ-ดะ)

ความรู้