คำศัพท์ : VHF

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
VHF

คลื่นความถี่สูงมาก