คำศัพท์ : Urdu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Urdu (อู-ดุ)

ภาษาฮินดูสตานี