คำศัพท์ : Uranus

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Uranus (ยู-ระนัซ)

เทพดายู-ระนัซ ดาวมฤตยู