คำศัพท์ : Urals

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Urals

เทือกเขา ยู-แร็ลส