คำศัพท์ : USOM

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
USOM (ยู-ซ็อม)

องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ