คำศัพท์ : UNO

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
UNO (ยู-โน)

องค์การสหประชาชาติ