คำศัพท์ : UN

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
UN

สหประชาชาติ