คำศัพท์ : Thor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Thor (ธอ)

เทพเจ้าธอ