คำศัพท์ : Shah

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Shah (ฌา)

กษัตริย์อิหร่าน