คำศัพท์ : SOS

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
SOS (เอ็ซ โอ เอ็ซ)

ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ