คำศัพท์ : SLR

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
SLR

กล้องถ่ายรูป reflex ชนิดตาเดียว