คำศัพท์ : Quirinal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Quirinal

พระราชวัง ควี-ริแน็ล รัฐบาลอิตาลี